Om föreningen


Smedsby UF r.f. är en ungdomsförening, grundad 1912. Föreningen finns i Smedsby, centralt beläget i Korsholms kommun ca 4km från Vasa centrum norrut. 


Styrelsen 2017
 

Mats Ekström, ordförande
Christian Rönn, vice ordförande 
Patrik Willför, sekreterare
Mikael Gädda, kassör
Karolina Guarnieri
Bo-Erik Nieminen
Ari Sundberg
Tomas Granholm

Suppleanter:
Mikael Näsman
Tony Valkeakari
Johan Franzén
Kjell Gädda
Ann-Sofi Loo

Föreningens stadgar(.pdf)

Smedsby UF r.f. - En medlem av Svenska Österbottens Ungdomsförbund SÖU r.f.