Smedsby UF r.f. - En medlem av Svenska Österbottens Ungdomsförbund SÖU r.f.