Föreningens gårdsplan

Föreningens gårdsplan är ett privatområde och inte t.ex. kommunal mark. Därför beslutar föreningen vem, när och till vad gården används.

Om ni önskar använda vår gård bör ni ha tillåtelse till detta från föreningens styrelse eller styrelsens representant. Detta för att undvika att det krockar med föreningens egna evenemang.

bokningar@smedsbyuf.fi
eller
Mikael Gädda 040-7366511

Om det är en årstid när gården t.ex behöver snöröjas fakturerar vi användaren för detta separat.

Yhdistyksen piha-alue

Yhdistyksen piha-alue on yksityisaluetta eikä esim. kunnan omistama alue. Siksi nuorisoseura itse päättää kuka, koska ja mihin tarkoitukseen piha-aluetta voi käyttää.

Jos teillä olisi tarvetta käyttää piha-aluetta on lupa siihen saatava nuorisoseuran hallitukselta ja/tai sen edustajalta. Ole yhteydessä, voimme silloin selvittää ettei nuorisoseuralla ole muuta toimintaa joka voi tuottaa haasteita parkki-alueella.

bokningar@smedsbyuf.fi
tai
Mikael Gädda 040-7366511

Jos kysymyksessä on vuoden-aika jolloin piha esim. tulee aurata siitä laskutetaan käyttäjää erikseen.