Holmska gården

Smedsby Ungdomsförening har i maj 2008 inköpt fastigheterna på Holmska gården i Smedsby av Korsholms kommun. Marken har arrenderats på 30 år. Orsaken till att föreningen köpt området är att man genom samarbete mellan olika kulturföreningar på orten kan dels ha verksamhet tillsammans och dels kan dela på kostnader som hänför sig till driften, vilket gör att verksamhetens direkta utgifter kan minskas. 

Smedsby Hembygdsförening r.f. disponerar området bakom uthusen där de har sin smedja. Hembygdsföreningen hyr även utrymmen i uthuset av Smedsby uf. 
Ahjopartio hyr utrymmen av föreningen i den gamla bostadsbyggnaden, men även hembygdsföreningen hyr ett rum i samma bostadsbyggnad. 


Föreningen har under några somrar (2005, 2006, 2008) spelat sommarteater på området, som är en oas mitt i kommuncentrum, tack vare en stor insats av medlemmarna i hembygdsföreningen som byggt upp/restaurerat området under de 10 år de verkat (1998-).