Välkommen till Smedsby UF!

Smedsby UF är en evenemangslokal belägen i Korsholms centrum, cirka 5km från Vasa torg. Vi är kända för vår årligt återkommande teater men vi hyr också ut lokalen för andra ändamål. 

Kommande evenemang: 

- 15.1.2022 Premieringsfest (privat-tillställning) 
- 12.2.2022 Nostalgidans