Välkommen till Smedsby UF!

Smedsby UF är en evenemangslokal belägen i Korsholms centrum, cirka 5km från Vasa torg. Vi är kända för vår årligt återkommande teater men vi hyr också ut lokalen för andra ändamål. 

Kommande evenemang: 

- 18.9.2022 kl 17.00 - Repstart för vinterteatern 
- 24.9.2022 - Uthyrning