Om föreningslokalen

Uf-lokalen i Smedsby är ca 600 m² stor. Den rymmer förutom festsal och cafeteria, pub och klubbrum. Föreningen har år 2006 beslutat om att lokalen skall renoveras i olika etapper. I lokaler som Smedsby, är slitaget stort inte minst pga. att huset är i flitig användning. Därför krävs ett ständigt underhåll av huset. Huset är i praktiken stängt för verksamhet/uthyrningar under maj – juni samt slutet av augusti – till september.  pga. olika renoveringar.

För dig som vill hyra lokalen finns kontaktuppgifter under uthyrning. Eftersom många hyr lokalen redan ett år på förhand kan vi inte garantera att det på kort varsel finns lediga helger, eftersom föreningens egna verksamhet går före uthyrningarna. 

Vi vill också påminna om att det högsta tillåtna antalet människor som får vistas i Uf-lokalen samtidigt är drygt 400 personer.