Vad gör vi?

En stor del av föreningens verksamhet består av den årliga vinterteatern som brukar ha premiär i januari varje år. 

Antalet medlemmar i Smedsby UF har under de senaste åren varierat mellan 70 och 180 i antal. Aktiva medlemmar ca 20-40st. För att bedriva en livskraftig förening med mångsidig verksamhet är det viktigt att det finns aktiva och innovativa medlemmar. 

Hur blir man medlem?

För att bli medlem i Smedsby uf bör du betala in 10€ i medlemsavgift per år (nu ikraftvarande medlemsavgift) till föreningens konto. För att få uppgifter om vart man betalar in medlemsavgiften eller om du har andra frågor vad gäller att bli medlem i Smedsby UF vänligen tag kontakt med föreningens kassör. Uppge förnamn och efternamn vid betalningen så att du kan registreras i medlemsregistret. Enligt föreningens stadgar är det därefter styrelsen som godkänner dig som medlem. 

Medlemsavgift 

  • En person á 10 euro/år
  • Familj 20 euro/år (max fyra personer)
  • Familj 30 euro/år (fem eller flera personer)
  • Ständig medlem 100 euro/person

Varför bli medlem? 

Som medlem i Smedsby UF understöder du föreningen och dess verksamhet samt förhoppningsvis även deltar i det viktiga arbetet med att upprätthålla och utveckla en livskraftig ungdomsförening i Smedsby. Förutom det konkreta föreningsarbetet har du en del förmåner såsom reducerat pris på inträdesbiljetter till olika evenemang som ordnas i föreningens regi. Har du behov av att hyra Smedsby UF´s utrymmen för t.ex. bröllop, födelsedagskalas, möten, släktträffar eller dylikt så är även hyrespriset rabatterat för medlemmar. 

Vad förväntas av medlemmar?

Det som förväntas av dig som medlem är att du aktivt deltar i föreningens verksamhet, ställer upp vid olika tillställningar (det behovs alltid hjälp med bl.a. buffépersonal, biljettförsäljare, ordningspersonal, städning osv.).