2008 - Emil i Lönneberga

Välkomna till ett naturskönt område i centrala Smedsby. Området är nyligen arrenderat och fastigheterna inköpta av Korsholms kommun. En verklig kulturoas i kommunens hjärta. Smedsby Hembygdsförening r.f. disponerar området kring smedjan och Ahjopartio hyr delar av ”Holmska gården” för sin verksamhet. 

Det är tredje sommaren som Smedsby Ungdomsförening r.f. arrangerar sommarteater på denna plats. Pettson och Findus spelades åren 2005 och 2006 emedan en paus i sommar- teaterverksamheten hölls år 2007. Vi hoppas att ni bästa publik trivs med våra teateramatörer när vi gör vår uppsättning och vår tolkning av Emil i Lönneberga. 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla medverkande i pjäsen och även till våra många bidragsgivare såsom, Korsholms vuxeninstitut, Kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner, Harry Schaumans stiftelse och Aktiastiftelsen. 

Mats Ekström, ordförande
Mikael Gädda, sekreterare/kassör 

I rollerna:
Emil: Simon Holmberg
Ida: Lotta Brandtberg, Sara Lågland
Anton: Christer Nylund
Alma: Mona Granholm
Alfred: Jan Burman
Lina: Karolina Östman
Krösa-Maja: Kaija Grannas
Doktorn: Hans Svahn
Fru Petrell: Anna Tujulin
Bulten: Anna Tujulin
Prosten: Hans Svahn
Prostinnan: Ann-Sofi Loo
Polisen: Hans Svahn
Skrattgubben + kärring: Lasse Grannas och Thea Kvist
Bonde + kärring: Anna Tujulin och Ann-Sofi Loo
Fine herrn: Hans Svahn
Marknadsfolk: Thea Kvist, Lasse Grannas, Angelica Loo, Casper Loo
Utroparen: Hans Svahn
Sparven: Ann-Sofi Loo

Av: Astrid Lindgren 
Musik: Georg Riedell 
Regi och dekor: Jan Holm 
Producent/arrangör: Smedsby Undomsförening r.f. 
Dragspel: Stig Snickars 
Scenbyggnationer: Mats Ekström, Mikael Gädda, Johan Franzén, Bo-Erik Nieminen mfl. 
Grafik/Trycksaker: Peter Kallio 

Bilder från generalrepetitionen: (Foto: Peter Kallio)