2010 - Ett underbart bröllop

Av: Smedsby UF
Regi och dekor: Ari Sundberg 
I Rollerna: Hans Svahn, Jonathan Granbacka, Malin Olkkola, Jahorina Kolppanen, Totte Svahn, Catarina Harjunen, Titte Aspholm 

Bokning och platsreservationer
Måndag - Fredag kl 12-15 
Lördagar och Söndagar kl 15-19 
samt 2h före föreställningens början.

Tfn 06-322 12 80 

Biljettpriser:
Vuxna: 13€
Barn under 12 år: 7 €
Studerande: 7 €
Grupper >10 pers: 10 €/person.

 

Bästa teaterpublik!

Det är ett nytt år, 2010. Det är 15 år sedan Smedsby uf började förgylla vinter kvällarna för sin publik genom publika teaterföreställningar. Det som blivit en tradition i bygden startade en gång genom ett pilotprojekt mellan Smedsby uf och Vuxeninstitutet. Samarbetet har fortsatt ända tills dags datum, och kommer att fortgå, det lovar vi Er. Ett speciellt tack till Alice Lillas som var med om att skapa denna tradition tillsammans med föreningen. 

Under åren som gått har olika skådespelare och olika regissörer verkat vid föreningen. Det är bra att skådespelare och regissörer kan komma och gå och återkomma igen efter en viss tids paus. Det är som all annan ideell verksamhet. Det är alltid bra med nya krafter men även de gamla trotjänarna måste finnas kvar för kontinuiteten och för stabiliteten i verksamheten. Det har varit och är Smedsby Uf´s styrka. Under 20 år har föreningen t.ex. haft enbart tre ordföranden och två kassörer. 

Smedsby Uf´s verksamhet består idag förutom av vinterteater, även av barnteater, öppethus verksamhet för ungdomar, eftisklubb, danser och olika projektverksamhet såsom planering av föreningens 100 års historik och festligheter år 2012. Det är med stor tillfredsställelse föreningen kan rikta ett stort tack till forna medlemmar och samarbetsparter för de gångna åren. Föreningen är även ett stort tack skyldig sin publik som troget besökt föreningen och dess tillställningar. Utan Ert stöd skulle inte verksamheten vara möjlig. Föreningen vill också rikta ett uppriktigt tack till alla finansiärer som stöder föreningens verksamhet. 

Vi hälsar er alla varmt välkomna till Smedsby UF för att träna skrattmusklerna tillsammans med oss i farsen "Ett underbart bröllop"!

Mats Ekström, ordförande
Mikael Gädda, sekreterare