Ja må hon leva uti hundrade år! Ja må hon leva uti hundrade år! 

Hjärtligt välkomna till hundraåringen. Det är ett tag sedan de första dansstegen togs i föreningens regi och namn. Likaså är det snart 80 år sedan första dansstegen togs i nuvarande föreningshus. Mycket har föreningshuset sett. Det vore intressant att kunna utläsa vad hon sett och hört. Kanske stoff till en ny revy eller rentav drama? Hursomhelst har året varit jäktigt med förberedelser inför jubileet.Trots jubileet pågår föreningens ordinarie barn- och ungdomsverksamhet i form av bl.a. eftis, barnteater och öppet-hus. Föreningen har mycket att stå i och uppfyller en viktig funktion i samhället. 

Att jag fått skriva en historik om den förening jag varit medlem i under 4-sekel är en ära. Jag vill rikta ett stort tack å föreningens vägnar till de som hjälpt till att föreningens 100-års historik kunde ges ut. På basen av historiken har Gert Sabel sedan april 2011 funderat, haft workshops och bollat olika idéer till upplägg på revyn med föreningens teaterutskott och revyaktörer. Uppskattningsvis arbetar en aktör uppemot 150 timmar per produktion. Det gör vi på vår fritid, dels för att vi tycker det är roligt, och dels för att kunna förmedla ett leende och glada skratt under årets mörka tid till vår publik.  

Föreningen vill rikta ett uppriktigt och ödmjukt tack till alla bidragsgivare vilka gör vår verksamhet möjlig. Utan Er har vi ingen verksamhet. Vi vill även rikta ett stort tack till alla trotjänare som uppoffrat sin fritid för föreningen. För att föreningen skall kunna leva vidare behövs ideligen nya medlemmar som är villiga att ge en del av sin fritid till frivilligarbete. Du som känner dig manad och känner på dig att du har något att ge, kontakta oss och kom med i vår gemenskap. 

Välkomna bästa publik att återse gamla revyrävar på Smedsbyscenen. Ni får nu njuta av en historisk jubileumsrevy som baseras på föreningens 100-års historik. Vill du förkovra dig närmare hur det hela började och hur föreningen klarat sig genom de 100 första åren, hänvisar jag till historiken som finns att köpas på flera ställen i vår näromgivning, menockså under pausen. Nu hoppas jag Ni sitter bekvämt, vi släcker ljusen i salen, - the show must go on!  

Mikael Gädda
Ordförande 


Vuxeninstitutet gratulerar Smedsby ungdomsförening! 

Det är med stort nöje jag läst den historik Mikael Gädda skrivit med anledning av Smedsby ungdomsförenings jubileumsår 2012. Hundra år är verkligen värda att fira – i synnerhet då det gäller en så aktiv förening som den vi får läsa om i historiken. Under denna förenings tak har under hundra års tid många frivilliga bidragit med arbetsinsatser och man kan bara ana sig till det stora antal mänskor som under åren som gått fått uppleva glädje och samvaro under just detta samma tak. Jag har njutit stort av att läsa texter och studera bilder från olika epoker. Det är ett värdefullt och intressant material, i synnerhet för Smedsby och dem som har anknytning till byn och ungdomsföreningen. 

Korsholms vuxeninstitut har sedan 1995 ett nära samarbete kring den profil som teaterförening Smedsby ungdomsförening då gick in för. För att lyckas med att permanenta teaterverksamheten insåg man redan från början värdet av att kunna engagera kompetenta och ibland t.o.m. professionella regissörer. Föreningen kontaktade dåvarande rektor för kommunens medborgarinstitut, Alice Lillas, och ett samarbete kunde inledas på så sätt att teatergruppen också skulle ingå som en kurs i institutets studieprogram. Arrangemanget innebar rent konkret, att regissören för teatergruppen anställdes som timlärare vid institutet. Och så har arrangemanget fortsatt alltsedan dess. 

Historiken avslöjar att hela 15 farser, revyer eller komedier har producerats i vår gemensamma regi. Därtill kommer tre barnpjäser, som uppförts under tre olika somrar. Det här är verksamhet som kommunens medborgarinstitut, Korsholms vuxeninstitut, glädjer sig lika mycket åt som Smedsby ungdomsförening. Vi är stolta över de produktioner som genom åren kommit till. 

Korsholms vuxeninstitut önskar att det goda samarbetet fortsättningsvis leder till att mänskor får möjlighet att uttrycka sig via teaterkonst och att publiken även i framtiden kan få njuta av de fina produktioner som är Smedsby ungdomsförenings varumärke. Vi gratulerar föreningen till sin värdiga 100 år! 

Rose Heir, rektor
Korsholms vuxeninstitut 


Annat var det förr 

I år är det en jubileumsrevy som spelas upp på Smedsby scenens nymålade golv. Och ett jubileum är alltid något extra. Därför blev arbetet med årets revy “Annat var det förr” också lite extra. 

“Annat var det förr” blev en liten gåva till Smedsby uf på hundra års dagen. Revyn skildrar föreningens 100 åriga verksamhet på ca 90 minuter! Men även om händelserna i sketcherna har ett pyttelitet frö av sanning i sig, så är det mesta påhittat. “Annat var det förr” är ingen pålitlig källa för den som vill lära sig mer om Smedsby Uf;s 100 åriga verksamhet. 

Annat var det förr. Förr var kanske behovet av föreningsaktivitet större? Då fanns det kanske inte så mycket att sysselsätta sig med. 

Förr fanns ju inte facebook. Ingen kunde gå in och gilla nån annans status och ingen kom på den goda idén att börja twittra och twattra. Fast ändå tror jag att vi alltid kommer att ha ett behov av att vara tillsammans. Att göra något tillsammans. 

Om det är att spela revy tillsammans eller om det är att ordna ett talko tillsammans, eller om det är att hänga på facebook - tillsammans. Tillsammans har för mig blivit det ord som sammanfattar hela arbetet kring årets revy. 

För hundra år sedan grundades Smedsby ungdomsförening av människor som tyckte det var en god idé att göra något tillsammans. Hundra år senare tycker ett revygäng i Smedsby att det är en god idé att spela upp en revy för er. 

Jag önskar oss alla en rolig kväll tillsammans. 

Gert Sabel
regissör